Auteur: Beheer IT-Profile

Terugblik op inspiratiesessie functioneelbeheer voor leidinggevenden

In samenwerking met Daniel Brouwer organiseerden wij op 21 april j.l. een inspiratiesessie voor leidinggevenden van functioneel beheer afdelingen. In een sportieve en energievolle omgeving, het Philips Stadion, zochten we met elkaar de verbinding en de discussie. De 16 deelnemende organisaties kwamen uit de publieke sector, een mooie mix tussen zorg, overheid en onderwijs.

IT-Profile wederom NEN 4400-1 gecertificeerd

IT-Profile mag SNA Keurmerk (NEN 4400-1) wederom verlengen. Het SNA Keurmerk is een garantie voor het naleven van alle regels waaraan detacheringsorganisaties dienen te voldoen.