IT-Profile wederom NEN 4400-1 gecertificeerd

Wij zijn trots te mogen vermelden dat we wederom het SNA-keurmerk conform NEN 4400-1 mogen blijven uitdragen. Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen, zoals ook bij detachering het geval is. Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, worden wij tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Het keurmerk is breed gedragen en toont aan dat we onze zaken weer goed op orde hebben en ons conform alle richtlijnen voldoen. Het beperkt het risico op boetes en naheffingen door identiteitsfraude, illegale tewerkstelling en boetes door inleners- en ketenaansprakelijkheid. Zo wordt onder andere de gehele administratie doorgelicht of bijvoorbeeld loon- en omzetbelasting afdrachten tijdig en volledig zijn voldoen.

Wendy van Keulen, directeur Profile Groep: ‘Binnen de Profile Groep streven we naar kwaliteit van onze dienstverlening en onze processen. We vinden het belangrijk om dit doorlopend onafhankelijk te toetsen én ons te blijven adviseren door externe inspectiebureaus, zeker in de tijden waar wet-en regelgeving zich in een rap tempo opvolgen. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers garanderen dat zij geen risico lopen met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid van de professionals die zij via ons inhuren.’

Ook voor de medewerkers van de Profile Groep en de ingehuurde professionals als bijvoorbeeld ZZP’ers is deze certificering van belang. Zo zijn al onze modelovereenkomsten 100% compliant volgens de geldende belastingnormen, voldoen we bewezen aan alle CAO-, pensioen- en inlenersbeloningverplichtingen en betalen we tijdig en volledig uit.