• Arnhem
 • hbo
 • Max € 90,00 per uur
 • Tijdelijk
 • 32 - 36 uur
 • Thuiswerken in overleg

Opdracht omschrijving

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ICT-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker zich met behulp van ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en ondersteunt de organisatie bij het (her)inrichten van hun processen bij digitaliseringsvraagstukken. Vanuit het team Projecten van de afdeling I&A worden projectmanagers ingezet op diverse projecten met één of meerdere ICT-componenten.

Verantwoordelijkheden

De projectenportfolio van I&A bestaat uit verschillende projecten, waaronder de implementatie van nieuwe systemen voor wegonderhoud en voor het afhandelen van klantcontacten, een optimalisatieproject voor de financiële administratie en een project voor het uitfaseren/vervangen van Oracle-applicaties. Het takenpakket van de IT-projectmanager bestaat onder andere uit:

 • Het onder architectuur uitvoeren van projecten conform de methodiek (gebaseerd op de Prince2 projectmanagementmethodiek en de Agile projectaanpak);
 • Het afstemmen met opdrachtgever, business projectmanager en overige stakeholders over de project-inrichting en uitvoering;
 • Het formeren en leiden van het projectteam, bestaande uit I&A-medewerkers, aangevuld met medewerkers uit de betrokken afdelingen;
 • Het schrijven en onderhouden van diverse projectdeliverables, waaronder een PID, een PVA en een risico- en issuedossier en het op orde houden van het projectdossier;
 • Sturen op voortgang en risico’s en een goede communicatie tussen alle stakeholders;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en de oplevering van het resultaat.

 Wie ben jij?

De organisatie zoekt een stevige, doortastende en resultaatgerichte IT-projectmanager. Je bent pragmatisch van instelling en in staat problemen of knelpunten creatief en constructief op te lossen. Je beschikt over een transparante wijze van communiceren en bent daarbij in staat met andere disciplines samen te werken en op elk moment inzicht te geven in de voortgang van de werkzaamheden.

 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding (Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar).
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 8 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) als IT-projectmanager met het leiding geven aan IT-projecten, waarbij tenminste 4 jaar als IT-projectmanager bij of voor een overheidsorganisatie (Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 8 jaar ervaring en tenminste 4 jaar ervaring bij of voor een overheidsorganisatie voldoet. Graag specifiek de overheidsorganisaties benoemen).
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het als IT-projectmanager toepassen van de PRINCE2 projectmanagementmethodiek en het gebruik van een Agile projectaanpak (Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal 2 projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet).
 • Je hebt aantoonbare ervaring als IT-projectleider/projectmanager in het domein van wegenbeheer/wegenonderhoud OF in het domein van financiële overheidsadministratie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden, (laten) opstellen en uitvoeren van aanbestedingstrajecten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Het behelst de gehele aanbestedingsfase van opstellen requirements, opstellen aanvraag, publiceren aanvraag, beoordelen aanvraag tot en met ondertekenen contract. Graag specifiek de ervaring met deze stappen in de aanbestedingsfase benoemen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in diverse IT-functies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Tarieven

We kunnen voor maximaal €90,00 per uur inkopen. Het overeengekomen uurtarief staat vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen). Hierin worden ook alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, administratiekosten en in meegenomen.

Planning en beschikbaarheid

Wij mogen tot en met 22 mei voorstellen. De kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 3 juni, dinsdag 7 juni en op woensdag 8 juni 2022. Gelieve hier rekening mee te houden. Je bent inzetbaar vanaf 4 juli 2022 tot en met 31 december 2022 voor 32 tot maximaal 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Reden van de opdracht

Wegens aflopende contracten van 2 ingehuurde IT-projectmanagers wil de organisatie nog tijdelijk 2 IT-projectmanagers inhuren. Tegelijkertijd start de werving en selectie van 2 IT-projectmanagers in vaste dienst. De inhuur is bedoeld om de periode tot de start van de  IT-projectmanagers in vaste dienst te overbruggen.

Overige

 • De opdrachtgever gaat in het kader van het nieuwe werken uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.
 • Je cv mag uit maximaal 5 pagina’s A4 bestaan. Je cv is in het Nederlands. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
 • Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Is dit niet aantoonbaar (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.
 • Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als je in aanmerking komt voor een interview.

Referentienummer: DB005770

Meer informatie? Neem dan contact op!

Soliciteer directStuur WhatsApp
Vragen?
Neem contact op met Robin van de Ven