Teamleider Informatievoorziening & Automatisering

Solliciteer directStuur WhatsApp
 • Utrecht
 • Tijdelijk
 • 36 - 40 uur

Opdrachtomschrijving

Voor het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA) zoeken we, vanwege het vertrek van een van beide zittende teamleiders, tijdelijk een nieuwe teamleider die gezamenlijk met de andere teamleider leiding gaat geven aan het team IEA. Er wordt door het team gewerkt aan vele vraagstukken en onderwerpen zoals de I-visie, de implementatiestrategie, portfolio- en projectmanagement, architectuur, functioneel beheer van de generieke applicaties, informatiebeveiliging, werkplek- hosting- en infrastructuur-diensten en -producten, informatie- en documentbeheer en postverwerking. Van de teamleider IEA wordt vakinhoudelijke kennis en ervaring verwacht, je hebt een duidelijke visie, je bent innovatief en toekomstgericht. De gezochte teamleider zal vooral medewerkers aansturen die actief zijn rondom Informatievoorziening.

Vanwege de groei van het aantal medewerkers en opgaven voorzien we op termijn de toevoeging van een derde teamleider op het team Informatievoorziening & Automatisering. We zullen op dat moment de verantwoordelijkheden en medewerkers opnieuw verdelen. Naast de teamleiders is er een Strategisch Inhoudelijk Manager (SIM’er) actief op het terrein van Informatievoorziening en Automatisering. Deze is verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenhang, de lange termijn ontwikkelingen, de te leveren producten en de verantwoording in de Planning en Controlcyclus. De SIM’er en teamleiders vormen gezamenlijk de dagelijkse leiding rondom IEA opgaven. Je bent samen met de directeur BIO, de SIM’ers (4 in totaal) en teamleiders (9 in totaal) lid van het Managementteam van de directie BIO en medeverantwoordelijk voor de resultaten. Belangrijk voor de teamleiders binnen BIO is dat zij kunnen denken vanuit de behoefte van de organisatie. Je ziet dwarsverbanden, ontdekt rode draden, kijkt breed. Je ziet verbetermogelijkheden, bedenkt een oplossing en pakt door. Daarbij stel je de juiste prioriteiten.

Het team IEA ontwikkelt zich naar een regieorganisatie en professionaliseert haar (interne) werkprocessen als service- en leveranciersmanagement in. Als teamleider heb je hier kennis van en ervaring mee. De teamleider voert het gesprek met de medewerkers over het functioneren en haar of zijn ontwikkeling. Je zorgt voor de ontwikkeling en het goed functioneren vanuit onze waarden: verbindend, vindingrijk, daadkrachtig en verantwoordelijk. Je faciliteert, en initieert daar waar nodig, de professionalisering van medewerkers. Je zorgt voor gedragen afspraken en taakverdeling, waarmee duidelijk wordt hoe medewerkers hun kennis en kunde tot synergie kunnen brengen en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan het beoogde resultaat. Je stimuleert het ondernemend vermogen van de medewerker, wat noodzakelijk is voor continue verbetering en verandering van onderaf. Je zet medewerkers in binnen het proces op basis van de opgave die er ligt en de persoonlijke ontwikkelwensen en mogelijkheden van medewerkers (dit doe je samen met de SIM’ers).

Je bent als teamleider IEA verantwoordelijk voor:

 • De aansturing, werving en selectie, coaching, matching, strategische personeelsontwikkeling en goede ontwikkeling van het team. De SIM’ers sturen op de inhoud en de teamleiders sturen op de dagelijkse inzet en de ontwikkeling van de medewerkers.
 • Vanuit je HR-verantwoordelijkheid ben je aanspreekbaar op de capaciteitstoedeling (en inhuur bij tekort) en op het leveren van de juiste expertise voor de betreffende opgaven. Hierbij overleg je met de strategisch inhoudelijk manager om de vraag naar capaciteit en deskundigheid en competenties scherp te krijgen.
 • Management ervaring is belangrijkste wel enige kennis en affiniteit met de inhoud.

 

Functie-eisen

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met verandertrajecten in het domein Informatievoorziening & Automatisering;
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als teamleider van voornamelijk wo en hbo geschoolde kandidaten;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als teamleider bij een overheidsinstelling;
 • Aantoonbare kennis en of werkervaring met frameworks als BiSL, ASL, ITIL en CMM(I);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieverandering trajecten.

Competenties

 • Je bent een inspirerend leidinggevende, kunt medewerkers motiveren, coachen en in hun kracht zetten;
 • Je hebt het vermogen om alternatieve wegen te onderzoeken en kunt goed plannen en organiseren;
 • Je hebt gevoel voor de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen;
 • Je beschikt over overtuigingskracht, besluitvaardigheid;
 • Innovatieve en vernieuwende instelling.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als teamleider van voornamelijk wo en hbo geschoolde kandidaten;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 als manager van team van minimaal 25 fte;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van Informatievoorziening & Automatisering.

 

Overige informatie

 • De start van de opdracht is zo snel mogelijk voor 36 uur – 40 uur per week. De inzet is voor 6 maanden, met optie op verlenging van 2 keer 6 maanden.
 • Hybride werken is mogelijk. De opdrachtgever gaat er vanuit dat je minimaal 50% van de werktijd op locatie aanwezig bent.
 • De kennismakingsgesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 19 juni 2024 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 juni 2024 bericht.
 • Het cv mag uit maximaal 5 pagina’s bestaan, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.
Solliciteer directStuur WhatsApp
Vragen?
Neem contact op met Luuk Stabel