Inlenersbeloning

Aan onze opdrachtgevers vragen we altijd de zogenaamde inlenersbeloning uit. Als Stichting Normering Arbeid (SNA) - gecertificeerde organisatie is dit voor IT-Profile B.V. één van de onderdelen waarmee we onze opdrachtgevers vrijwaren van inlenersaansprakelijkheidsrisico's. Sinds de invoering van de WAB (Wet arbeidsmarkt in Balans) in 2020 zijn alle organisaties die personeel op tijdelijke basis te werk stellen, verplicht de inlenersbeloning bij haar opdrachtgevers uit te vragen.

Hoewel we ons als detacheringsbureau een andere vorm van werkgeversschap toebedelen dan een uitzendorganisatie, hebben we volgens de wet- en regelgeving ons hier wel aan te houden. De inlenersbeloning wordt ook wel loonverhoudingsvoorschrift genoemd en is onderdeel van de uitzend CAO, zoals opgesteld door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzend-ondernemingen (NBBU) en Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)). Het is een regeling om ervoor te zorgen dat tijdelijke arbeidskrachten onder dezelfde voorwaarden hun arbeid verrichten als de medewerkers van onze opdrachtgevers. IT-Profile B.V. is Stichting Normering Arbeid (SNA) /NEN 4400- gecertificeerd en hecht veel belang aan het naleven hiervan. Het formulier Inlenersbeloning is daarom ook nodig om tot een juiste uitvraag te komen als u zaken wilt doen met een organisatie waar u keten- en inlenersaansprakelijkheid tot een minimum wilt beperken. Voor meer informatie over deze inlenersbeloning verwijzen wij u naar www.profile-groep.nl/inlenersbeloning

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze collega’s die u hier graag meer over vertellen!