Terugblik op inspiratiesessie functioneelbeheer voor leidinggevenden

In samenwerking met Daniel Brouwer organiseerden wij op 21 april j.l. een inspiratiesessie voor leidinggevenden van functioneel beheer afdelingen. In een sportieve en energievolle omgeving, het Philips Stadion, zochten we met elkaar de verbinding en de discussie. De 16 deelnemende organisaties kwamen uit de publieke sector, een mooie mix tussen zorg, overheid en onderwijs.

Nadat alle gasten waren ontvangen en voorzien van een kop koffie, werd iedereen welkom geheten door Rajinder Mangroe, directeur IM-Profile, en starten we met deel één van de sessie. Daniel nam ons mee in zijn visie en kijk op functioneel beheer en aan de hand van verschillende vragen ontstond er veel interactie. Vragen die in het eerste deel de revue passeerden;
– Welke vraag leeft er bij jou als leidinggevende van een functioneel beheer afdeling?
– Wat is de primaire taak van de functioneel beheerder?
– Waar is jouw team het meest mee bezig, ondersteunen, verbeteren of regisseren?
– Hoe is de verdeling tussen beheer en projecten en op welke basis (ad hoc, systematisch) maak je een capaciteitsverdeling?

Tijdens de korte pauze kon iedereen de benen strekken en genieten van het geweldige uitzicht vanuit de skybox boven de tribunes.
In deel twee van de sessie werd er ingezoomd op de activiteiten en competenties van de functioneel beheerder anno nu, positionering van functioneel beheer in de organisatie en de verschillende type afdelingen hoe deze aan te sturen. Vragen die in het tweede deel de revue passeerden;
– Welke kenmerken heeft een team?
– Bereikt het team de doelstellingen aan de hand van de uit te voeren activiteiten?
– Over welke competenties zou een functioneel beheerder moeten beschikken?
– Heb je de competenties van jouw team inzichtelijk?
– Heb je inzichtelijk welke middelen je nodig hebt om de doelstellingen van jouw team te realiseren?

Als afrondende vraag mocht iedereen nadenken over welke cijfer ze hun team gaven en op welke vlakken er inzicht en ontwikkeling nodig is.
Na de inspiratiesessie was er een netwerkborrel en bleven alle gasten plakken om nader kennis met elkaar te maken en de sessie na te bespreken. Na de borrel ontvingen al onze gasten de boeken van Daniel.

Overall conclusie van de middag; Zoek de verbinding met elkaar, we zijn allemaal met dezelfde onderwerpen bezig. De één loopt iets voor en de ander loopt iets achter, maar feit blijft dat er nog grote stappen gemaakt moeten worden om functioneel beheer zowel intern als extern steviger op de kaart te zetten. Wij danken alle aanwezige organisaties waaronder Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD GHOR Nederland, Dienst Dommelvallei, Gemeente Helmond, Gemeente Utrecht, ORO, AxionContinu, BIJ12, Instituut Verbeeten, Gemeente Oosterhout, Wij zijn JONG, Koninklijke Kentalis, Severinus, Gemeente Sittard-Geleen en Gemeente Halderberge voor hun actieve deelname!

Wil je meer weten over alle antwoorden en inzichten die we opgedaan hebben tijdens de sessie en heb je interesse in de boeken van Daniel (we hebben er nog een paar over)? Vul dan onderstaande formulier in. Wij komen graag langs!

Afspraak plannen